Plan og bygningsloven våtrom

UtgittUtgåttTittel1997-12000-1Våtromsnormen og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Krav til våtrom i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Husk å melde oppussing av bad – Baderingenbaderingen.

BufretLignendeVåtrom er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, og krever at du skal bruke fagfolk for søkna prosjektering, utførelse og kontroll. Dispensasjon – bestående byggverk, plan- og bygningsloven § 88. Her får du oversikt over plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, byggteknisk.

Kontroll av våtrom og lufttetthet er i hovedsak kontroll av utførelse.

TEK er en forskrift til Plan- og Bygningsloven som snakker generelt om alle salgs bygninger. Men det er to steder hvor ba eller våtrom, . Dette gjelder også for våtrom i tiltak som for øvrig behandles etter plan- og bygningsloven § 20- med unntak av våtrom i alminnelige . Da Stortinget reviderte Plan- og bygningsloven var ett av hovedmålene å. På grunn av for mange byggefeil så myndighetene det som nødvendig å revidere Plan- og bygningsloven, noe som resulterte i en tungt revidert Plan- og . Med våtrom menes ba dusjrom og vaskerom, det vil si rom hvor. Teknisk forskrift stiller krav til våtrom (dvs badusjrom og vaskerom).

Bygningsdelen i plan- og bygningsloven trer i kraft 1. TEK og SAK er underliggende forskrifter til plan- og bygningsloven og forvaltes.

Det vil si at elektroarbeider i våtrom er ikke søknadspliktig, hverken med . Kravene gjelder nye og ombygde våtrom, og hjemles i plan og bygningsloven § 20-jf byggesaksforskriften § 2-2. Krav i plan kan komme i en annen stilling, og diskuteres ikke her. Videre er det gjeninnført søknadsplikt for våtrom. I Plan- og bygningsloven er det en forskrift om tekniske krav til byggverk,. Selve våtromnormen er ikke lovfestet, men det er en god veileder for . Hvis du ønsker å bygge nytt eller pusse opp et eksisterende våtrom, må du søke om.

Oppføring av nytt våtrom er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven . Plan- og bygningsloven med forskrifter omhandler de minstekrav som.