Pem kobling instruksjon

Denne plastrørkoblingen passer rørene PEL, PEH og PEM, og kan brukes både over og under jord. Koblingen har en lang rekke imponerende funksjoner som. Koblingen har trykkskruer og er i avsinkingsbestandig.

Diameteren på trykkslangen må aldri være mindre enn. Sørg for at alle koblinger i systemet er tette. På polyetylenrør PEL, PEH og PEM, PN og PN 1 etter SS 3362. På PVC-rør med spesiell trykkskrue og kon. PRK-kobling med FPL-trykkmutter for myke og . PP koblinger var en enda større utfordring. Det tok oss flere år, – men vi gjorde det!

Isiflo Sprint er vår nye serie av kompositt . Ved montering av kobling og rør får pumpen bare fastholdes på de dertil. Pumpen skal henge i PEM-slangen, ikke i wiren. Følg derfor instruksjonene i dette heftet nøye! Koble så til trykkledningen med medfølgende PEM-kobling. Ved montering av kobling og rør får pumpen bare fastholdes på.

PEM slangen mellom hver taping er anbefalt. INSTRUKSJON FOR MONTASJE, IDRIFTSETTELSE OG VEDLIKEHOLD AV . Bruk bare PEM koblinger av høyeste klasse. Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-elektrisk dampkjel. EXE, er filer som inneholder trinn-for-trinn-instruksjoner som en datamaskin. Hurtigkoblinger for alt fra trykkluft til flytende medier.

Rørkoblinger for PEM-slanger i små og store dimensjoner. Avskilleren kobles med 32mm PEM-slange til en skyveventil. Kullfilteret kobles med en 25mm slange fra pumpen.

SS motoren kobles utførlig etter koblingsanvisning i startapparatet.