Mudin avløpsåpner hms

Mudin Avløpsåpner Side av SIKKERHETSDATABLAD Mudin Avløpsåpner 1. HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ACID – SYRE . Nye MUDIN EXPRESS er en super effektiv avløpsåpner som løser opp fett, hår og slam.

Revisjonsdato: AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV. Helse, miljø og sikkerhetsinformasjon om MUDIN AVLØPSÅPNER. Det er leverandøren som er ansvarlig for at HMS informasjonen i et datablad er korrekt.

Trenger gjennom vannet og løser der det er tett.

Er ikke utblandet med natriumhydroksy inneholder bl. Best i test (TV Hjelper deg, april 2016) Mudin løser opp fett, hår, slam og såperester i alle typer rør. Mudin for hånden prøvde jeg med en vanlig avløpsåpner man får i. Jeg ser for meg alvorlige brudd på mitt interne HMS-reglement om jeg . Meget effektiv avløpsåpnerLøser opp fett, slam, hår og såperester i alle type rør. Trenger gjennom vannet og løser opp der det .