Måle luftfuktighet

Med en luftfukter som gir deg riktig luftfuktighet får du, dine møbler og. Du måler luftfuktighet ved hjelp av en luftfuktmåler, eller et hygrometer. Når det er mye fuktighet i luften vil dette redusere fordampningsevnen til svette på kroppen og avkjølingseffekten blir mindre.

Et hygrometer brukes til å måle luftfuktigheten. Luftfuktighet er et mål på hvor mye vann det er i atmosfæren. Måler luftfuktighet, eller fuktighet i vegger og gulv eller. Du får kjøpt enkle målere med pigger til å måle fukt i treverk for noen få hundrelapper, . Her finner du et utvalg av hygrometer og fuktighetsmålere for måling av relativ luftfuktighet i RH.

Mange av fuktighetsmålere måler samtidig også temperatur. Viktig er også temperatur, luftfuktighet, støv og renhol påpeker Aas. Det finnes enkle apparater som måler luftfuktighet.

BR Vi har derfor skaffet oss en digital temp- og – fuktmåler og oppdager nå til vår bekymring at luftfuktigheten er høy med stadige målinger . I Norge er for høy luftfuktighet inne et meget større problem enn for tørr luft. Det billigste og enkleste man kan gjøre er å kjøpe seg en fuktmåler, som måler den relative luftfuktigheten inne, og bruke kjøkkenvifta til å .