Limfelle skjeggkre

LIMFELLER: Ved å bruke limfeller kan man fange flere skjeggkre, men det kan være vanskelig å bli kvitt alle. Skjeggkre er nattaktive og oppdages ofte på morgenen når man skur på lyset. Limfeller kan benyttes for å avklare om det er skjeggkre man har .

PLAGSOM TYPE: Skjeggkre kan bli opptil to centimeter lange. LIMFELLER: Ved å bruke limfeller kan man fange flere skjeggkre, men det kan . Mistenker du at du har skjeggkre kan du sette ut limfeller. Prøv å lokalisere der de holder til og plassér fellene der.

Skjeggkre trives best i fuktige miljø slik som . Benyttes ved kartlegging av omfang, bekreftelse av mistanke, bekjempelse og etterkontroll . Sølvkrefeller brukes til kartlegging av omfang eller fangst av sølvkre. Limfellen fungerer ikke for fangst av skjeggkre (se skjeggkrefelle). De har en langsom utvikling og sølvkre kan bli.

Visuell kontroll og bruk av limfeller er gode metoder. SKJEGGKRE: Disse er utrolig vanskelig å bekjempe. FANGST: Dette skjeggkreet er fanget i en limfelle.

Kartlegger skjeggkre skader på en mest mulig inngående måte gjennom observasjoner og resultater fra limfeller, samt kompetanse om bygningsfysikk, . En krabat som ligner veldig, men som i større grad også oppstår på tørre området i hjemmet er skjeggkre.