Krav til våtrom

Bygging og rehabilitering av våtrom er omfattende prosesser, og det er strenge krav til utførelse og vanntetthet. Bladene gjengir minimumskrav i i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) til planlegging, utførelse og dokumentasjon av våtrom. De viktigste reglene om krav til våtrom finner man i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK).

Dette er en av Plan- og bygningslovens to viktigste forskrifter . Kapittel Dokumentasjon av oppfyllelse av krav. Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt . Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for.

Selv om myndighetene ikke har lagt frem krav om vanntetting av våtrom, er forsikringsselskapene klare på hva slags skader de vil erstatte. En rekke arbeider på eksisterende våtrom er unntatt fra kravet om søknadsplikt og bruk av kvalifiserte foretak. Er det problemstillinger du ønsker at vi skal belyse – er du velkommen til å sende forslag inn til oss i . Det finnes krav til badet ditt som du må oppfylle om du skal pusse. Et våtrom er definert i veiledningen som “ba dusjrom og vaskerom (…) . Begrepet Våtromsnormen ( Byggebransjens Våtromsnorm, BVN ) er til. BVN også stiller omfattende krav til prosjektering og kontroll.

Ved bruk av belysning på bad stilles det helt spesielle krav i forbindelse med valg og. En stor del av våre produkter til våtrom er i IPutførelse slik at de kan .

Krav og anbefalinger om fall mot sluk i våtrom er omhandlet i BKFs fagartikkel nr. Norge, og utbetalinger for vannskader samme år var på drøye milliarder kroner. Ved byggingen fikk jeg beskjed om at sluk ikke var et krav ihht våtromsnormen og at det ved montering av sluk ville det lett bli kloakklukt. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner. Byggebransjen Våtromsnorm er en frivillig norm som tilsier hvordan bad og våtrom.

Våtromsnormen gir forbruker krav på bedre dokumentasjon på hvordan . Teknisk forskrift stiller krav til våtrom (dvs badusjrom og vaskerom) i § 8-pkt 3. Med våtrom menes ba dusjrom og vaskerom (ikke kjøkken og WC).