Krav til bad med dusjkabinett

TEK § 8-stiller krav til sluk i våtrom (ba dusjrom og vaskerom). Må det egentlig være membran bak dusjkabinettet, hvis dette er tett? Generelle krav er at våtrom skal ha gulv med tilstrekkelig fall mot avløp .

Med badekar eller dusjkabinett på badet trengs det ikke like mye helling. Denne vinyltypen er spesielt framstilt for å tilfredsstille kravene i bad . De viktigste reglene om krav til våtrom finner man i Forskrift om tekniske krav til. Siden vi skal ha dusjkabinett på hyttebadet, lurer jeg litt på hvilke krav som gjelder.

Må jeg følge våtromsnormen slavisk, eller kan jeg legge . Svaret avhenger av om badet pusses opp og hvordan. Mange eldre baderom oppfyller dagens krav. Med avløpsvannet fra badekar eller dusjkabinett ført i rør ned i sluket,.

Sluk i våtrom er et krav i Norge, et helt unødvendig krav mener Tom . Du må ikkje nødvendigvis totalrenovere badet for at det skal bli fint. Husk at baderom er oppdelt i ulike soner, med forskjellege krav til . Teknisk forskrift stiller krav til våtrom (dvs badusjrom og vaskerom) i. Hver dag får nordmenn vannskader på badet på grunn av dusjing.

At dusjing på veggen er mer utsatt for vannskader enn dusjkabinett, .