Isolasjon kjeller

Kjellerarealer som ikke er i bruk kan i mange tilfeller ombygges til å bli verdifulle deler av boligen. Har du en kald kjeller du ønsker å tilleggsisolere, finnes det flere alternativer. Det beste er å ha all isolasjon på utsiden, men siden det innebærer å grave opp .

Vi har ett hus fra 19som vi nå holder på å innrede kjeller i. Nå lurer vi på hvordan vi egentlig skal lekte ut og isolere veggene. Feil isolering av kalde kjellerrom som bygges om til oppholdsrom, er en gjengangerfeil i eldre hus. Halvparten av boligeierne tror feil og vil ha .

Har kjellerveggen fuktskader må det graves opp utvendig. Drenering må etableres og veggen isoleres . System Platon på innsiden av kjeller veggen beskytter isolasjon, stenderverk, paneler o. Jeg bor i et hus fra 19hvor det mangler drenering og isolering på utsiden av. Byggekompaniet: Tips til deg som skal bygge kjeller. Spartana: Anbefaler ikke å isolere innvendig i kjeller. Skrekkscenario er: Fukt trenger gjennom grunnmur. Fuktig isolasjon reduserer isoleringsevnen dramatisk.

Mange velger EPS og XPS- plater (isopor) som isoleringsmateriale utenpå kjelleren.

Etterisolering fra undersiden gir mulighet for å etterisolere med ekstra isolasjon ut over det man får plass til i hulrommene mellom bjelkene. Samtidig øker kra vene til varmeisolasjon, og som oftest er det mest praktisk og billigst å legge noe av isolasjonen til en innvendig . Anbefaling fra NBI: n 1mm i yttervegg n 1mm i tak n 2mm i golv mot kjeller. Fokus på: n Isolasjon n Tetthet n Nøyaktig utførelse. Bilde av etterisolering av kjeller Når du skal.

Utvending isolering av mur- og betongvegger: Fordeler ved utvendig isolering: Når du . Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg. Den norske tradisjonen med å bygge og innrede kjeller er ikke uproblematisk i fuktsammenheng. Etterisolering av etasjeskillet over kald kjeller med linisolasjon. Hvorfor utvendig isolering av kjellervegg? Feil isolering av kjellerveggen kan gi dårlig inneklima, lukt.

Må jeg rive ut, lekte ut mer og legge ny isolasjon, eller kan jeg legge noe utenpå. Det finnes ingen snarveier når du skal etterisolere kjelleren. Jeg tenker nå på å isolere veggene i kjellerstua i vårt .