Irrasjonale tall symbol

Naturlige, hele, rasjonale og irrasjonale eller reelle tall. De hele tallene har, i likhet med de naturlige tallene, et fast symbol som angir deen stor, uthevet Z. Dersom du prøver å trykke det symbolet på kalkulatoren får du 141592654. De rasjonale og de irrasjonale tallene danner den tallmengden som vi kaller for . Et tall kan være flersifret, og da kaller vi tallsymbolene for siffer i tallet.

Tallene kan klassifiseres i ulike mengder, og i matematikken bruker vi bestemte symboler. Lær også hvordan vi klassifiserer heltall, naturlige tall, rasjonale tall og irrasjonale tall.

Introduksjon til rasjonale og irrasjonale tall. Mengden av alle naturlige tall angis med symbolet $\mathbb N$. De rasjonale og irrasjonale tallene danner til sammen reelle tall. Hvert punkt på tallinja svarer til et reelt tall.

Alle reelle tall er enten rasjonale eller irrasjonale. Fast symbol for mengden av reelle tall er R. Forklaringer og eksempler på rasjonelle og irrasjonelle tall, samt info om reelle tall. Symbolet for rasjonelle tall er bokstaven Q. Dette er eksempler på irrasjonale tall,som ikke kan skrives som brøk av.

De relle tallene og de irrasjonale tallene.