Innrede loft søknad

Jeg: – Ønsker å innrede loft på ti kvadratmeter til liten loftsstue med tre. Jeg: – Så jeg må til to eksterne firma for å få søknad godkjent? Det står egentlig ingenting i søknaden om at etg ikke skal være.

Arbeidet består av å fjerne loftsluke for å få satt inn trapp, montere stk . Nye regler fra nyttår gjør at det nå er enklere å gjøre om boder, kjellerrom og loftsrom til boligrom og til utleie. Det skal utarbeides planer og sendes søknad til kommunen om å få innrede bolig i loft som tidligere ikke har vært i bruk som boligrom. Søkna prosjektering, utførelse og kontroll av tiltak skal forestås av foretak med.

De mest aktuelle kravene i forhold til bruksendring av kjeller eller loft til egen. Men hvis du skal bygge om kjellerrom og boder til rom for varig opphol må du søke. Tidligere var det også søknadspliktig å innrede ba men . Nye regler for innredning av bo loft og kjeller i bolig eller ombygging for utleie av egen bolig. FRA TØRKELOFT TIL LOFTSLEILIGHET: Dette er det samme loftet.

Den såkalt ansvarlige søker vil hjelpe deg med å fylle ut søknaden, . Selv om du ikke må søke kommunen, er det ditt ansvar å sørge for at det du vil bygge er i tråd med lovverket og reguleringsplaner. Spesielt hvis tiltaket er omfattende og du ikke kan søke selv om .