Inngjerding av tomt

Gjerdeloven regulerer gjerdehold mellom naboer. Det finnes en rekke andre lovbestemmelser om gjerder og gjerdehold. Så mitt spørsmål til dere med inngjerdet tomt er; hvilken rase har dere,. Ift inngjerding der bikkja uansett hadde holdt seg i nærhet er det jo en . Prinsipper for inngjerding – Nærhet og privat sone.

Det er uten betydning om den er inngjerdet eller ikke. Vi ønsker å få satt opp et horiosontalt tregjerde på av tomtens sider, totalt ca meter.

Der annet ikke er bestemt i reguleringsplan, tillates inngjerding av et mindre område i. Tomta ligger innenfor reguleringsplan for Roaseter hyttefelt. Vertikaldelt tomannsbolig, bygge tett tregjerde og levegg. Levegg på x m høyde skrående ned til gjerde på m. Han har et stort inngjerdet område hvor han vanligvis holder dyrene som. Eventuell inngjerding må avtales særskilt. Festeren må finne seg i at det beites på området. Til bruk innenfor festeformålet har festeren . Få tilbud fra flere leverandører fra Rolvsøy.

Anbudstorget har over 50leverandører i mer enn bransjer. Få tilbud fra flere leverandører fra Sellebakk. Tomta er på mål, og det blir nok litt dyrt å gjerde inn alt sammen, men.

Er veldig fornøyd i dag med at jeg valgte bare delvis inngjerding . Det bør derfor gis mulighet for inngjerding av hyttetomtene, men slik at. Inngjerdet areal for tomtene A – G varierer fra kvm til 1kvm. Det er eit mål for fjellstyret å flytte hytter ut frå stølsjorda. Det har vore sett positivt på flytting av tomter. Tomter som ikkje har målebrev er markert med stipla grense eller sirkel.

Inngjerding av inntil 3mav tomta inkludert bebyggelse kan tillates etter søknad. Når hensynet til vern mot bufe eller andre vesentlige hensyn gjør det nødvendig, kan bygningsmyndighetene tillate .