Hvordan legge bjelkelag

Monteres i prinsippet som en trestender, men har ingen. Samme prinsippløsning brukes enten bjelkelaget består av heltrebjelker, I-bjelker e. Bjelkelag er den bærende konstruksjonen i etasjeskillere av tre. Oppå dette bjelkelaget velger enkelte å legge et rågulv av forskalingsbord.

Nå er spørsmålet hvordan det er best å bygge det opp igjen. Legge gulvspon på bjelkelag med ukurrant CC-avstand. Hvordan bør man gå frem for legging av gulvspn her?

Man skulle ikke tro at det å legge terrassebord er så vanskelig, men når man står midt. Stabilt og holdbart – For en stabil terrasse må man ha tettere bjelkelag. Nedenfor er det vist ulike løsninger for hvordan dette kan sikres best mulig. Jeg skal legge bjelkelag (for gulv) over et spenn på 380cm. Problemet er at jeg har maks 150mm å gå på i høyde på bjelkelaget. Dimensjonering av bjelkelaget og valg av materiale er viktig.

Der bjelkene kuttes, må man legge inn vekselbjelke på tvers av golvbjelkene. Skal man fram med tekniske gjennomføringer på tvers i et bjelkelag, må man ta . Dette kontrollerer du ved å legge et rettbord på kant oppå bjelkene, og se om det rir på enkelte bjelker, eller om det noen steder er klaringer . Bjelkelag er det som skiller terrassegulv og bakken. Levetiden på trykkimpregnert tre kl AB er 20-år, avhengig av hvordan . Da slipper du fordyrende bjelkelag med stubbloft. Og vist man vill legge bjelker med stubbloft så kan man bruke Jackon rs elementer og borre . Bjelkelaget må isoleres svært godt, hele hulrommet fylles med. Fliskonstruksjon på bjelkelag i tørre rom.

Skal du legge bredere må du legge inn en ekspansjonsfuge.