Hvem var hanseatene

Hanseatene var en gruppe tyske handelsfolk. Hanseatene bosatte seg flere steder i Norge på rundt 1250-tallet, og handlet aktivt med oss i over . Når hanseatene hadde sikret kontrollen over saltet, var veien kort til å kontrollere handelen med andre viktige.

Hanseatene etablerte seg i byen rundt år 13og dominerte handelen her helt til midten av 1700-tallet. Hvem var egentlig disse hanseatene, hvorfor kom de til . Typisk hanseatisk kogge som ble brukt til å hente særlig tørrfisk i Bergen fra slutten av 1100-tallet. Det var tre dominerende grupperinger blant disse: kjøpmennene fra de westfalske byer,.

Hansaen grunnla en rekke byer, særlig i Baltikum, og en varig virkning av den hanseatiske handelsvirksomheten var den sterke tyske kulturelle og språklige . Bergen som også ble hanseatenes base i Norge. Oppgave: Spørsmål til tekstutdraget fra romanen Hanseatene av Liv Alver. Artikkel om overgangen for Kontoret ved Bryggen i Bergen fra hanseatisk til norsk.

Mye av regelverket for det Hanseatiske Kontoret var basert på gamle norske. Hansaforbundet var en samling frie handelsbyer med tyske Lübeck i spissen. Hvem møtte på bygdetinget, og hvilke oppgaver hadde det? Hvorfor var høvdingene så mektige i vikingtiden? Vi vet ikke sikkert hvem, og hvor mange, som dro tilbake og hvem som ble igjen. De fleste som var tilknyttet de hanseatiske stuene på Kontoret forlot Bergen . Ble en vev av stille ly som vinden i sivet.

Eleanor stanset oppe i svalgangen og kikket ned. Hvem var det gamle Lisbet Müller snakket med? Kirken var det naturlige samlingsstedet, og der møttes de av byens innbyggere. Han skjønte det godt, hun kunne ha fått hvem som helst til å gi etter, til å gi opp. Hun hadde alltid synes det var noe utrolig ekkelt med døde mennesker. Hadde aldri klart å more seg over henrettelser slik folk flest gjorde.

Var ikke Gud interessert i hva som hendte med menneskene? Han visste godt hvem som var skyld i at han hadde mistet ham, og han hadde svoret hevn. Hun var nesten lydløs, snek seg til døren og åpnet den på gløtt. Stod der og kikket ut i den myke trolske natten.

Han visste hvem hun var, og var likevel sikker på at det ikke kunne være henne. Hun strøk håret vekk fra brystet, strøk fingeren . Det var handelsfolk fra Tyskland som tok kontroll over Norsk utenrikshandel på 1300-tallet. Det var en samtale de to hadde hatt hundrevis av ganger.

Som om alt omkring henne stoppet opp et øyeblikk og lyttet.