Hva er et våtrom

Selv om myndighetene ikke har lagt frem krav om vanntetting av våtrom, er forsikringsselskapene klare på hva slags skader de vil erstatte. Lurer på hva rørleggere regner som våtrom. Med våtrom menes ba dusjrom og vaskerom, det vil si rom hvor overflater.

Byggebransjens våtromsnorm gir deg en oversikt over hva som er anbefalt når du skal bygge eller pusse opp ditt bad. Skal du pusse opp eller bygge et nytt våtrom, må du forholde deg til våtromsnormen. Byggebransjens våtromsnorm (BVN) kom på plass i 1994 . Hva er våtromsnormen, og hva slags dokumentasjon kan du kreve på våtromsarbeidet?

Du kan også legge til en definisjon av Våtrom selv. Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann i brukssituasjonen. En våtrom bruker et bad modell for å tillate helheten av rommet for å bli utsatt for vann uten strukturelle skader.

Mens typiske bad med dusj eller badeområde der . Et våtrom bygget etter våtromsnormen følger retningslinjer som gjør våtrommet trygt (ba dusj, WC eller vaskerom). Partene kan ha ulik oppfatning av hva som er avtalt om tilstand og utførelse på. Bygging og rehabilitering av våtrom er omfattende prosesser, og det er. TEK § 4-har regler om hva du som forbruker kan kreve av dokumentasjon for . Våtromsnormen er et kjent begrep, men hva betyr dette for kunden? Arbeid i våtrom, hva er ikke søknadspliktig.

Dette reviderte bladet i BVN viser hvilke tiltak i våtrom som ikke er søknadspliktige. Nå publiseres Byggebransjens våtromsnorm to ganger i året. Kravene til våtrom og hva de betyr i praksis. Målet med normen er å heve kvaliteten på våtrom med hensyn til funksjon og. Revisjonene kan være mer eller mindre omfattende, avhengig av hva som er . Reglene er egentlig klare, det skal være sluk i alle våtrom. For å sette det på spissen, er alle rom med sluk . Hva er Våtromsnormen – og må du følge den?

Et av kravene i Våtromsnormen er at alt arbeid i våtrom skal utføres av opplærte håndverkere. Det er ikke alt du bør gjøre selv: Sjekk hva du må få hjelp av fagfolk til. Når det gjelder legging av fuktsperre og membran på våtrom, har man .