Huseby kompetansesenter

Består av statlig eide kompetansesentre og andre spesialpedagogiske enheter. Disse yter spesialpedagogisk veiledning og støtte til kommuner og . Huseby kompetansesenter yter tjenester til personer fra – år som på grunn av synssvekkelse har særskilte opplæringsbehov og rettigheter .

Huseby kompetansesenter er en virksomhet i Statlig spesialpedagogisk støttesystem; Statped. Statped er et nasjonalt nettverk av spesialpedagogiske . Huseby kompetansesenter har ansvar for produksjon og distribusjon av tilpassede lydbøker for grunnopplæringen. Huseby kompetansesenter ble opprettet i 199 da de statlige spesialskolene ble avviklet og noen omdannet til spesialpedagogiske kompetansesentra.

Huseby kompetansesenter utfører tverrfaglige utredninger av syn hos personer med kombinerte syns- og hørselsvansker. På Hovseter i Oslo ligger Huseby kompetansesenter, som er en del av det statlige, spesialpedagogiske støttesystemet Statped. Huseby kompetansesenter ble opprettet i 19da de statlige spesialskolene ble avviklet og noen omdannet til spesialpedagogiske kompetansesentra.

Navn, Huseby kompetansesenter Synspedagogtjenesten i Oslo og Akershus. Besøksadresse, Gamle Hovsetervei Oslo. Huseby Kompetansesenter holder til på besøksadressen GAMLE HOVSETERVEI 07Oslo. Foretaket ble startet og registrert i Brønnøysund-registrene i .