Husbanken lån til bolig

Kraftig redusert etterspørsel etter grunnlån fra Husbanken. Du sender søknaden til den kommunen du ønsker å kjøpe bolig i. Du kan få grunnlån til oppgradering ved vesentlig oppgradering som sikrer at din bolig blir mer energieffektiv og tilgjengelig.

De som i dag lenker videre til denne siden, oppfordres til å oppdatere lenker til de nye sidene. Du finner de nye sidene for startlån og grunnlån i menyen over. Du må kunne betale renter og avdrag på lånet, og samtidig ha. Boligen må være egnet for husstanden over ti og rimelig i forhold til .

Husbanken kan gi lån til bygging av ny bolig, kjøp av forhåndsgodkjent ny bolig eller til oppgradering av eldre boliger. Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet for å spare. Tilskudd fra kommunen – for deg som trenger profesjonell prosjekteringshjelp til å tilpasse boligen. Mange har oppdaget muligheten for å få Startlån via Husbanken dersom de ikke har nok egenkapital for å få et vanlig boliglån. Det er Husbanken som fordeler Startlån-pengepotten til landets kommuner. Kommunene låner midlene videre til boligeiere og boligkjøpere.

Les mer om Husbanklån og hvem som skal søke lån i Husbanken. Skal du bygge ferdighus er du kvalifisert til å søke om lån. SVAR: Hei Husbanken låner ikke ut penger direkte til enkeltpersoner, men. For å søke startlån må du derfor kontakte boligkontoret i den kommunen eller den . Jo, i følge Husbanken selv ytes grunnlån til nøkterne boliger som holder en særlig høy kvalitet knyttet til miljø . Startlån og tilskudd skal bidra til å skaffe og sikre boliger til. Lånet følger samme vilkår som Husbankens utlån med påslag på på . Du kan få startlån dersom du har hatt langvarige problemer med å få lån.

Oslo med hensyn til pris, størrelse og standard. På husbanken sider kan du velge eSøknad eller laste ned søknadsskjema. Startlån kan også gis som refinansiering av dyre lån for at husstanden skal kunne. Startlån gis også til tilpasning og utbedring av bolig når boligen ikke er egnet for. Enten elektronisk via lenke på Husbankens sine sider eller på papirskjema . Søknad om boligfinansiering med dokumentasjon sendes til Trondheim kommune,. Dette gjelder også renter og avdrag, både på løpende og nye lån.

Trondheim kommune følger Husbankens rentesatser med et . Kommunalt startlån skal bidra til at personer med boligetableringsproblemer får mulighet.