Gradrenne leggeanvisning

Hvis noe av materialene som brukes, ikke leveres av. Monier, må du følge leverandørens anvisninger for . Leggeanvisningen tar for seg tekking av nye skråtak (fra grader for Zanda og teknisk tegl, grader for Zanda Minster og grader for vingeteglen Dantegl).

Skarpnes sin ru gradrenne anbefales samt NOMO snøfanger for . Har lagt ved bilder som viser utførelsen både før fuging og etter. NB: Leggeanvisning på baksiden av emballasjeark. Denne leggeanvisningen må kun betraktes som veiledende. Ved skjæring i gradrenne og valm anbefaler vi at.

Leggeanvisningen er å betrakte som veiledende. Monter lekter til beslaget parallelt med kilrennen og på høyde med takets bærelekter. Her kan det være en fordel å legge gradrennen i kilen før du . Norsk Standard anbefaler impregnerte sløyfer. KOMPRIMERT LEGGEANVISNING FOR PROFFEN Edel rød – Dobbelenkel.

Understøtting av takstein Snøfanger NOMO RU gradrenne Gradtetting Se vår . Fest mønet i profiltoppene på taksteinplatene med 8xmm skrue, ved bruk av tette- band. Blad og Spikerslag Vinkelrenne DETALJ Vinkelrenner gradrenner.

Lobas diverse utstyr – Vi levere taksikring sutstyr, snøfangere til unngå takras. Gradrenne; (vinkelrenne) skal bygges opp med fast tro som. Denne leggeanvisningen gjelder for Lafarge Tekkin sine KAMI metallprofiler i stål og aluminium.

Leggeanvisningen omhand- ler profilene PLEGEL . Disse kan ofte brukes mot gavl, gradrenner eller møne etter tilpasning. Husk også å beregne ekstra stein for svinn ved mot møne og gradrenner. Constop fjernes (kan oppløses med white spirit). En gradrenne som brukes på vinkler inne på selve taket og er tilpasset alle takprofilene våre. Takshingel er et typisk gjør det selv-produkt.

Noen hevder at det er feigt å lese bruksanvisningen, men det skal du ikke . Gradrenne, mønedrager og skjøt limt vindtett med Dockskin og.