Etableringslån husbanken

Du sender søknaden til den kommunen du ønsker å kjøpe bolig i. Der blir søknaden behandlet og du kan få råd og veiledning. Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet for å spare.

Husbanken gjennomfører statens boligpolitikk og bistår kommunene med bosetting av vanskeligstilte i boligmarkedet. Husbanken kan gi lån til bygging av ny bolig, kjøp av forhåndsgodkjent ny bolig eller til oppgradering av eldre boliger. Startlån er en ordning der Husbanken låner ut penger til kommunen som igjen låner ut til personer som skal etablere seg i egen bolig.

Mange har oppdaget muligheten for å få Startlån via Husbanken dersom de ikke har nok egenkapital for å få et vanlig boliglån.

På husbanken sider kan du velge eSøknad eller laste ned søknadsskjema. Adressen til boligkontoret i bydelen der du bor finner du under. Generelt: Etableringslån er det gamle navnet på det som i dag kalles Startlån. Dette er en type boliglån som gis gjennom Husbanken, og skal gi . Enten elektronisk via lenke på Husbankens sine sider eller på papirskjema som sendes eller leveres til Boligetaten.

Korttittel, Forskrift om startlån fra Husbanken . Dersom du er så heldig å få innvilget et slikt kommunalt startlån vil dette normalt følge den fastsatte renten til husbanken men kommunen har mulighet til å legge . Som tabellen nederst i saken viser er renten på kommunale startlån via Husbanken vesentlig lavere enn de billigste sammenlignbare boliglån i . Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig.

Trondheim kommune følger Husbankens rentesatser med et administrasjonspåslag på poeng. Du kan velge mellom flytende rente eller . Prøv også Husbankens låne- og livsoppholdskalkulator . Eidsvoll kommune benytter videre Forskrift om startlån fra Husbanken FOR-2014-03-12-273. Startlån er en behovsprøvd låneordning for varig vanskeligstilte på . Det er Husbanken i samarbeid med kommunene som tilbyr startlånet, men det er kommunene. Les mer om renter og avdrag i Husbanken her. Det er i utgangspunktet Husbankens rentevilkår som gjelder for startlånet, men kommunen kan legge til prosentpoeng for å dekke administrative kostnader.

For mer om vilkår, dokumentasjonskrav og annen informasjon, se denne siden: Startlån.