Enova tilskudd nybygg

Programmet Støtte til energieffektive nybygg retter seg mot aktører som ønsker å gå foran og har insentiver til selv å investere i innovasjon. Da kan du få tilskudd for energitiltak i din nye bolig. Programmet tilbyr investeringsstøtte til forbildeprosjekter for energieffektive nybygg med høye ambisjoner for både bygningskropp, tekniske anlegg og fornybar . Enova gir tilskudd for en helhetlig oppgradering av boligens yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur.

Les mer om støtte til ambisiøse nybygg her. Så mye som prosent av alt yrkesbyggareal bygges nå som passivhus. Dette er en så stor andel at Enova mener utbyggerne vil satse på passivhus også uten .

Kan jeg få utbetalt tilskudd for energitiltak via skatteoppgjøret? Registrerer du kvitteringene i Enovas nettportal får du pengene tilbake i.

Tilskudd til balansert ventilasjon gjelder omlegging i eksisterende bolig og ikke for nybygg. Det er derfor mulig å få støtte fra ENOVA ved installasjon av varmepumpe. Dette gjelder rehabilitering av eksisterende bolig, og ikke nybygg. Ulike satser for eksisterende bygg og nybygg pga.

Derfor støtter Enova en rekke energisparende tiltak – både til privatpersoner og. Privatpersoner kan også søke om støtte fra Enova til en større oppgradering av boligen, eller til nybygg. Enovatilskudd hvis du installerer en Thermia. Enovatilskuddet gis både til oppgradering i eksisterende boliger og til nybygg. Enova vil endre det norske eiendomsmarkedet slik at standarden raskest mulig blir passivhus.

På lengre sikt er Enovas mål at alle nybygg skal forsyne seg selv . Enovatilskuddet gjelder energitiltak i eksisterende boliger og i nybygg. Med Enovatilskuddet, gir vi et tilskudd til deg som ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Enova gir støtte til energieffektive nybygg.