Enova støtte oljetank

Her får du en kort introduksjon til hva det gis støtte til, slik at du kan velge. Du kan kombinere en luft til vann-varmepumpe med fjerning av oljekjel og oljetank. Dersom du bytter ut oljekjelen med en fornybar og miljøvennlig varmekilde, kan du få tilbake deler av utgiftene til å fjerne oljekjelen og oljetanken.

Enova forvalter de støtteordningene som omfatter alle landets husholdninger. Endelig gis det også støtte til rens og fjerning av oljetank, hvis du samtidig . Når boligeier erstatter en oljefyr med varmepumpe eller bioenergi gir Enova støtte til fjerning av oljefyr og oljetank. Enova gir støtte til fjerning av oljetank.

Fjerningen må skje samtidig med installasjon av en ny varmepumpe eller biovarme. En gammel oljetank, enten den er 80 120 32eller 60liter, er å. Det er her alle bør ta kontakt med Enova og søke støtte for slike . Norge har parafin- eller oljetank i hagen. Flere velger pelletskaminer når de søker om tilskudd fra Enova. Denne forskriften setter krav til regelmessig kontroll av nedgravde oljetanker, og til oljetankens tilstand og. Her kan du lese mer om ENOVA sin støtteordning. Enovatilskuddet er Enovas nye støtteordning til husholdninger.

Tilskudd til fjerning av nedgravde oljetanker. Du kan få Enova-støtte til både varmepumper og fjerning av oljefyr. I tillegg får du tilskudd til å bytte ut oljefyring, oljekamin og oljetank. Bytt til fornybar varmekilde nå, og få støtte fra Klima- og e. ENOVA eller Oslo kommunes Klima- og energifond til fjerning av oljekjeler, oljetanker og til oppvarming med fornybar energi. Det er også et problem at utdaterte, nedgravde oljetanker kan.

Enova regner med å ha midler nok til alle som søker om støtte i år, sier Tor . En nedgravd oljetank har en antatt levetid på 20–år, og det kan være en dyr. I tillegg til støtte fra Enova, oppfordrer Spilde til å gjøre godt . Enova SF tilbyr støtte til utfasing av oljekjeler, og ikke støtte til å fjerne oljetanker,. For å få støtte, må du søke før du kjøper eller setter i gang! En nedgravd oljetank kan forurense bolig, jordsmonn og grunnvann.

Du kan få økonomisk støtte fra Enova når du bytter oljefyr eller . Kalkulator: Lokalt tilbud for din bolig + info om støtte.