Eksempler på irrasjonale tall

Eksempler: = , 3= , 571428571428571428. I første tilfellet ser vi at perioden 5714vil gjenta seg i det uendelige. Et irrasjonalt tall er et reelt tall som ikke kan skrives som en brøk av to heltall.

Et irrasjonalt tall har ingen periodisk desimalutvikling. Et tall som ikke kan skrives som en brøk med hele tall i teller og nevner, kalles et irrasjonalt tall. Eksempler på irrasjonale tall: , + , π . Forklaringer og eksempler på rasjonelle og irrasjonelle tall, samt info om reelle tall.

Et rasjonalt tall som kan skrives som heltallsbrøker. Hva må til for at et tall er irrasjonalt? De irrasjonale tallene er reelle tall som ikke kan skrives som en brøk. Eksempler på slike tall er pi, e og roten av to. Vi kan dividere med og få som er et helt tall.

Et annet irrasjonalt tall er det tallet som multiplisert med seg selv gir tallet 2. Videregående Matematikk Universell Matematikk R – Tavle II. Irrasjonale tall, reelle tall som ikke er hele tall eller brøker, det vil si at de ikke kan uttrykkes som forhold mellom hele tall. Dette er eksempler på irrasjonale tall,som ikke kan skrives som brøk av to heltall.

Man kan finne eksempler der ”m˚a” være lik én, men ogs˚a eksem- pler der . Eksempler på bruk av brøk: I et selskap har vi personer og bløtkake. Gitt en mengde tall, lære hvordan du kan si hvilke som er rasjonelle og hvilke som er irrasjonelle. De irrasjonale tallene forble i flere hundreår fremdeles et gåtefullt objekt.

Tall som e og π er eksempler på trans- cendente . Irrasjonelle tall er tall som ikke kan uttrykkes i form av en brøk, og som også er umulig å. Noen andre eksempler av irrasjonale tall inkluderer kvadratroten av to, . Irrasjonale tall er tall som ikke kan skrives som forholdet mellom to tall. Eksempler på dette er tallet π(pi) som beskriver forholdet mellom diameteren og . Gi en praktisk tolkning av regnestykket 3∶ 7 og finn svaret på to ulike måter. Disse tallene kalles for irrasjonale tall.