Arkeologisøk

Databasen inneholder 10001gjenstandsposter. De kulturhistoriske samlingene tilgjengeliggjøres i egne portaler.

Dette gjelder også i det som kalles Enkelt arkeologisøk. Enkelt arkeologisøk er det dessuten lagt til en lenke til Riksantikvarens kulturminnesøk basert. Primærbilde er hentet fra: (Den Store Danske 2014). Sekundærbilder er hentet fra: (Arkeologiportalen 2014; Arkeologisøk 2014) . Universitetsmuseenes database for arkeologiske gjenstander.

Nasjonalbibliotekets bildebase, Nasjonalbibliotekets radioklipp, Lokalhistorie (lokalhistorisk leksikon på nett), Kulturminnebilder, Arkeologisøk. Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek.

BASE, Bibeln arkeologi, Sök utforskning Institute. BASE står för Bibeln arkeologi, Sök utforskning . C756GylanFlekke^orVest-Agder Foto:E. Mitt första tips är att använda dig av lite sökningar i VITALIS, Vitterhetens biblioteksdatabas som är specialinriktad på bl a arkeologi.