Støtte til oppussing av bad

Husbanken skal støtte kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med. Totalkostnader for oppgraderingen inklusive oppussing er oppgitt til kr. Støtte til oppgradering av bolig er et tilbud til deg som tenker energi når du skal pusse opp.

Vi ønsker å støtte deg som vil strekke deg litt lenger for å oppnå et . Hvis det er et lån, så stiller saken seg annerledes enn ren støtte! Alle som eier hus og ikke har råd til oppussing av bad burde ikke eie hus? Riksantikvaren gir økonomisk støtte til fredede og verneverdige hus. Denne temasiden samler nesten alt du vil vite om tilskudd og støtteordninger til vedlikehold og istandsetting av eldre bygningsmasse. Har du et gammelt hus som er fredet kan du få økonomisk støtte til oppussingen. Riksantikvaren har fordelt over 1millioner kroner til . Når oppgraderingen er gjennomført vil rådgiveren rapportere forbedringene oppussingen har medført, og hvor mye støtten skal være på.

Energirådgivning: støtte til energirådgiving til deg som vurderer omfattende oppussing av boligen. Du kan få prosent av kostnaden, eller . Millioner av støttekroner står ubrukt på konto i norske kommuner. Det kan bli mer kostbart å utsette utbedring, enn å ta opp lån til oppussing. Støtte kan gis til hustander med presset inntekt når andre banker ikke gir lån .

INFORMASJON: Borettslagets generalforsamling vedtok i 20at badene kan rehabiliteres på individuell basis. Dusj-sonen på badet er utvidet med god plass for stol. Her er en oversikt over lån og tilskudd som Husbanken og Enova tilbyr i forbindelse med rehabilitering av boligselskap.

Det kan gis støtte på inntil prosent av konsulentkostnadene til en tverrfaglig gjennomgang av bygningene. Rehabilitering av bad – hva er styrets ansvar? Har noen av dere mottatt støtte for å bygge om eller tilrettelegge. For å få støtte må du søke før du kjøper eller setter i gang med oppussing og.

Det er nok overkommelig for de aller fleste å ha et kjøkken eller et bad som ikke . For beboere som skal pusse opp bad og dermed utføre endringer på badegulv, skal gammelt eksisterende sluk . Griper din oppussing inn i det borettslaget har ansvar for så må dere søke om. Det er ufornuftig å pusse opp badet før du har sjekket ut om .