Norgeospec 2002

NorGeoSpec 20the system for certification and specification of. Finlan Sweden, Norway and Estonia the NorGeoSpec20guideline dealing with the . BufretLignendeI Norden benytter vi klassifiseringssystemet NorGeoSpec til å klassifisere og godkjenne fiberduker. MERKNAD: Tabellen over er hentet fra NorGeoSpec 2002. Geotekstiler: fiberduk – NorGeoSpec 2002.

Produktene klassifiseres etter NorGeoSpec 20som er et felles klassifiseringssystem for Norge, Sverige og. Termisk fiberduk har noen fordeler fremfor .

NorGeoSpec 20is the result of a Nordisk Industrifond project with financial support. The NorGeoSpec defines product requirements related to specification . NorGeoSpec ble innført i Norge, Sverige og Finland i 200 og ble revidert i 2012. For mer info om NorGeoSpec, data for de forskjellige produktene, om de er . Ved vegbygging i Statens regi må fiberduken være sertifisert i henhold til kriteriene i NorGeoSpec 2002. Finlan Sverige og Norge etablerte i 20et felles system for spesifikasjon og sertifisering av geosynteter, NorGeoSpec 2002.

Geotekstiler klassifiseres i et felles nordisk system for spesifikasjon og kontroll, NorGeoSpec 2002. Den nya bruksklassificeringen är utformad enligt NorGeoSpec 20och betecknas med bokstaven ”N” framför en siffra till skillnad från det gamla systemet som . Scandinavian countries (NorGeoSpec, 2002) According to NorGeoSpec, 20(Stiftelsen for Industriell og Teknisk Forskning, 2002), five specification profiles .

Date of issue (valid for two years): 2005-0425. Klassifisering av fiberduk etter funksjon finnes i NorGeoSpec 2002. I Norge brukes det mest ”non-woven” (nålefiltet) fiberduk, som har høy permeabilitet, men . Tipptex -suodatinkankaat, neulasidottua polypropeenia, musta. SINTEF report STF A0215 2002-11-1 Watn, A. NorGeoSpec initial audit checklist and the product testing. Põhjamaade süsteem maanteedel ning muudes liiklusega piirkondades kasutatavate geotekstiilide spetsifikatsioonide määratlemiseks ja . Fiberdukar klassificeras efter NorGeoSpec 20som övergripande klassningssystem.

NorGeoSpec 20är en samnordiskt klassificering som anger kravnivån . Fiberduk benyttes både i nyanlegg og ved rehabilitering av alle typer veier, plasser og baner, . Ved grøfter for vanni og avløpsledninger der ledningene skal legges i fylling, skal fyllingen være utlagt til minst m over . Markduk klassificeras enligt NorGeoSpec 20som är ett övergripande klassificeringssystem för Sverige, Norge och Finland. NorGeoSpec 20–järjestelmän mukaisen QC.