Kledning kalkulator

Tabellen angir hvor mange meter det går pr kvadratmeter utvendig kledning. Prisene i kalkulatoren er anslag basert på 19x1dobbelfals. Kontakt din forhandler for en nøyaktig, gunstig og uforpliktende pris på utvendig malt kledning.

UTREGNING AV IDEALMODUL STÂENDE KLEDNING. Kledningsbordene må gis et omlegg på 15-mm til nabobordene. Riktig montering gir beskyttelse og er avgjørende for å sikre en kledning med lang levetid.

Målet er å unngå vannansamlinger og skape tørrest mulig forhold for.

Gjennom de forskjellige stilepoker har kledningen og metodene endret seg. Kravene vi stiller til utvendig panel er imidlertid de samme, nemlig å beskytte . Brukes vanligvis til utvendig kledning på hus. For at overflatebehandlingen skal få god heft, må den ohøvlede siden alltid .