Gjerdeplikt sau

For at det skal foreligge gjerdeplikt ved oppsett av et nytt gjerde, må to betingelser være oppfylt. For det første må gjerdet være til nytte for begge grunneierne. Jordskifteoverdommer Magne Reiten har skrevet en artikkel om gjerdehold i dagens Norge.

Han har skrevet utførlig om problematikken og hvordan dette . Eg vil her gi ei kort oversikt over eksisterande reglar om gjerdeplikt, særleg lov om grannegjerde. Her kom det sauer ned frå ei bygd som låg eit stykke vekk. Driver med melkebruk og sliter med sau på innmarken.

Han dekker seg bak gjerdeplikten og sier at vi ikke skal klage når gjerdene er for . Jeg har en nabo som driver en gård med masse dyr, bl. Kanskje står det noe i dem om hvem av dere som har gjerdeplikt. NÆRGÅENDE: Sau plager beboerne på Tranøy kommune på Senja. Grunneierne har selv ansvar for å opprettholde gjerdeplikten. I tidsrommet fra ikrafttredelsesdato til 20er det kun nødvendig å gjøre aktuelle gjerder sauesikre ved . Men da fikk jeg til svar at han hadde ikke gjerdeplikt!

Hovedregelen og gjerdeplikt står i gjerdeloven § 7. I fjor hadde vi hagen fullt av både sau og ku, både fra utmark og innmark.

Heime på garden har alle gjerdeplikt mot for eksempel sør, så alle . Endet jeg med å kjøre over en sau så er det vel plutselig jeg som blir saksøkt. Arrangør var Selje Sau og Geit saman med faglaga i Selje kommune. Utmarkseier har aldri gjerdeplikt mot hyttetomt i utmark.

VILKÅRENE FOR GJERDEPLIKT OG FORDELING AV GJERDEHOLD: GGL. Dyrene til nabo A kommer seg over det dårlig vedlikeholdte gjerdet og spiser opp plantene til nabo B. Hvordan denne typen gjerde skal stoppe storfe, vilt, unger, sau eller noe som helst annet forstår ikke jeg. Dette er et renovert og reparert stykke . Sau- og geitelag roper varsko om at hyttegjerder kan være dødsfeller for sau og lam.

Det er hytteeiger som har gjerdeplikt rundt hyttetomta si. Referat frå kurs i lyngsviing og møte om gjerding og gjerdeplikt. Fjordane, Solund Sau og Geit og med EB-midlar frå Fylkesmannen.