Gjerde jordbruk

For å avgjøre hva som gjelder for et gjerde i det enkelte tilfellet må. Lova gjev ikkje rett til å avtala, krevja eller ha gjerde som er i strid med lov eller.

Er det jordbruks- eller skogbrukseigedom på ei av sidene, skal gjerdet vera . Utleie av maskiner, verktøy og utstyr med og uten personell til jordbruk, anlegg og private. Det finnes ingen produkter i denne kategorien .

Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og. Jordbruk og viltgjerde ToJo AS har stort utvalg av jordbruksgjerder og viltgjerde. Vi har viltnett og stolper i flere maskestørrelser og lengder.

Lova er snart år gamal og tilhøva i jordbruket har endra seg mykje på desse åra. Den gjeld ikkje for ein del nye gjerde, til dømes sperregjerde.