Muggsopp i hus symptomer

Muggsoppallergi er sjelden, og koblingen mellom hussopp og allergi er ikke helt klarlagt. Det man med sikkerhet kan si er at visse typer muggsopp er mer . Helsefarer ved fuktskader, muggsopp, bakterier, midd og alger i innemiljøet.

Skjulte fuktskader i huset kan gjøre deg trøtt og forkjøla. Hva gjør jeg hvis jeg oppdager muggsopp i boligen. De mest vanlige symptomene ved overeksponering, er hoste, rennende.

Muggsopper finnes i rikelige mengder i naturen med enorme mengder.

Bortsett fra denne gjør muggsopper ellers ikke fullt så mye skade på treverk slik som hussopp,. Anticimex har også avdekket muggsopp andre steder i huset,. De som plages merker at symptomene kommer når de er i boligen, og at . Muggsopp trives i tette hus med fuktighet som ikke slipper ut. Muggsopp i fuktige hus er helseskadelig (foto: Norges Astma- og Allergiforbund). På grunn av helserisikoen bør fuktskader og muggsopp fjernes så fort.

Likevel ser man mange eksempler på at hus den dag i dag bygges feil. Typiske symptomer på dårlig inneklima er tørre slimhinner, irriterte øyne, hud og hals, . Fukt, mugg, råte og andre mikrobiologiske prosesser er hyppig medvirkende.

De undersøkte graden av astma hos barn som bodde i disse husene. Astma- anfallene og andre luftveissymptomer ble kraftig . Mugg svekker ikke bygning og lager lite råte. Men mugg er en av de vanligste årsakene til dårlig inne- miljø og. På utsiden av huset er de ufarlige, men svertesopp innendørs . Dessuten fører fukt gjerne til økt vekst av mid mugg og bakterier. Slike symptomer oppstår gjerne når man puster inn store mengder støv fra mugg og fukt.

Les mer om hvordan du forebygger og fjerner muggsopp i avsnittene: Hva er muggsopp, Muggsoppsymptomer, Årsaker til muggsopp og Fjerning av muggsopp. Følgende symptomer er registrert av WHO som helserelaterte problemer som kan skyldes ”syke hus”, deriblant hus hvor det forekommer muggsopp og bakterier:. Har det vært muggsoppvekst, skal alt infisert materiale være fjernet med.

Leger i Norge skjekker også alle symptomene dine. Vekst av muggsopp innendørs kan gi betydelige helseskader.