Støtte til restaurering av låve

Lær mer om de ulike man kan søke støtte fra. De fleste ønsker å restaurere gamle hus med respekt for historien og å. Riksantikvaren gir økonomisk støtte til fredede og verneverdige hus.

Støtte til vedlikehold av gamle og fredede bygninger. Skal man i gang med oppussing eller restaurering anbefales det først at . Lurer du på om du skal rive eller restaurere den? Oslo og Akershus støtter prosjektet med bygdeutviklingsmidler, og eiere av .

Han innhentet en tilstandsvurdering og kostnadsoverslag og sendte søknad til Sparebankstiftelsen DNB om støtte til restaureringen. Det gis støtte kulturminner og kulturmiljøer, inkludert freda og. Stort eller lite hus, godt bevart, ferdig restaurert eller underveis i prosessen? De har også i tre omganger fått støtte fra Akershus fylkeskommune:.

Her kan du for eksempel få støtte til å restaurere en låve eller et stabbur. Guro og Stein Ivar Øvergaard søker om støtte til restaurering av gammel . Støtte til restaurering kan søkes fra Norsk Kulturminnefon som deler ut 55-60. Kulturminner kan være hus, låver, stabbur og naust, men også . Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til å restaurere låven utvendig, montere nye vinduer og bygge om innvendig.

Nå håper Norsk Kulturarv på positivt svar på søknad om økonomisk støtte på en halv million kroner fra Stiftelsen UNI til verneaksjonen, samme . Han tror restaurerte låver også kan være en viktig ressurs i reiselivet. Norsk Kulturarv er helt avhengig av støtte fra samarbeidspartnere og . Komposisjonsmaling er en svært god maling som tidligere ble benyttet på låver, driftsbygninger og i enkelte tilfeller som utvendig maling på hus. Bryggerhus, Restaurering, Atelierhus Nössemark, Låven. Takk til Fylkeskonservatoren og Stiftelsen UNI for støtte til restaureringen. Tema: Tilskudd til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket (SMIL midler).

Ansvarlig: Grenland landbrukskontor, Henrik Ibsensgate 3707 . Nå er Haaker i gang med arbeidet, og låven sikres for fremtiden. Foruten Haaker har Haldor Dolpen fått støtte til å restaurere stabbur og . Kun tjue prosjekter i Nord-Trøndelag har søkt støtte fra Norsk.